Chia sẻ theme web tin tức giáo dục Enlighten wordpress

Enlighten là một chủ đề WordPress miễn phí chất lượng giáo dục được thiết kế đẹp cho Tạo một trường học, trường cao đẳng, trường đại học và các trang web Góc học tập. Nó hoàn toàn được dựa trực tiếp trên mát Customizer công cụ cho phép bạn cấu hình toàn bộ trang web của bạn theo yêu cầu của bạn và ngay lập tức với xem trước sống của mỗi lần thay đổi.

Nó là một, chủ đề Minimalistic sạch nạp với tất cả các tính năng cần thiết để cho phép bạn tạo ra một trang web đầy đủ và hoàn hảo cho cơ sở giáo dục của bạn.

Các tính năng chính của Giác Ngộ :

Miễn phí Giáo dục WordPress Theme
Đẹp Trang chủ Slider
Carousel Portfolio Mục
Trượt News Section
Ba Footer Widget Area

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *