Chia sẻ đồ án quản lý nhân sự Java ( Full code + Báo cáo)

Đồ án quản lý nhân sự xây dựng bằng ngôn ngữ Java,với mục đích hỗ trợ công tác quản lý nhân sự trong một công ty,tiết kiệm thời gian tìm kiếm thông tin nhân viên cho những người quản lý.

Nhân sự được quản lý thông qua các thông tin trong hồ sơ của nhân viên bao gồm: mã nhân viên, tên đầy đủ, địa chỉ, phòng ban, dự án

Người quản lý sẽ quản lý với tư cách là admin khi đăng nhập vào chương trình với các thông tin Username,Password.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *