quang cao hosting

Cánh Tay RoBot 4 cấp bằng nhựa

Xem: 463    Tải: 0   Thảo luận: 0   Mục: Công cụ phát triển   Lĩnh vực: Máy tính - công nghệ

9 điểm   ( 1 đánh giá ) File đã được kiểm thử

Tự động vận hành, Gắp vật theo vòng lặp. Sản phẩm giáo dục Stem

Stem Tool Study Giá bán: 750.000 VND. Số điện thoại Liên hệ: 086.924.3838 hoặc 085.99999.25
Video hình ảnh chi tiết về sản phẩm:

Cánh Tay RoBot 4 cấp bằng nhựa

Cánh Tay RoBot 4 cấp bằng nhựa Đăng ngày 07-11-2018  Tự động vận hành, Gắp vật theo vòng lặp 9/10 463

Thảo luận:

Để bình luận bạn phải đăng nhập thành viên.

File tương tự

Files cùng mục

 
File gợi ý cho bạn
File tải nhiều nhất
Megacode.vn - Thư viện mã nguồn chia sẻ, tải file cho cộng đồng
Copyright © 2013-2021. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Email: info@vinagon.com
Hotline: 086.924.3838