Cách sử dụng File System Watcher trong thư viện System.IO

Xem: 738    Tải: 0   Thảo luận: 0   Mục: Visual studio & .NET   Lĩnh vực: Khác

0 điểm   ( 1 đánh giá ) File đã được kiểm thử


Hôm nay, mình xin hướng dẫn các bạn sử dụng File Sytem Watcher trong thư viện System.IO

Vậy bài viết này mình viết có ý nghĩa là gì: Ví dụ: bạn có một folder trong F:Demos, bây giờ nếu mình thêm một file mới, xóa, sửa hay thay đổi tên thì làm thế nào để cho ứng dụng windows mình biết được bắt sự kiện đó, thì trong bộ thư viện System.IO của microsoft đã cung cấp sẵn đối tượng FileSystemWatcher cho chúng ta sử dụng để bắt những sự kiện đó.

Dưới đây, là ví dụ demo của chương trình.

Ở ví dụ, trên nếu mình copy file hình bất kỳ vào thư mục F:demos, thì chương trình sẽ tự động load hình ảnh mới thêm vào, hay chỉnh sửa hoặc xóa.

Đồng thời, cũng cho chúng ta biết file vừa mới thay đổi là tên gì

Dưới đây là code của chương trình:

Imports System.IO
Public Class Form1
  Private Sub Form1_Load(sender As Object, e As EventArgs) Handles MyBase.Load
    Dim watched As String = "F:Demos"
    Dim fsw As New FileSystemWatcher(watched)
    fsw.IncludeSubdirectories = True
    fsw.NotifyFilter = NotifyFilters.FileName Or NotifyFilters.LastWrite
 
    AddHandler fsw.Changed, AddressOf fsw_changed
    AddHandler fsw.Created, AddressOf fsw_changed
    AddHandler fsw.Deleted, AddressOf fsw_changed
    AddHandler fsw.Renamed, AddressOf fsw_changed
    fsw.EnableRaisingEvents = True
  End Sub
  Private Sub fsw_changed(ByVal sender As Object, ByVal e As FileSystemEventArgs)
    PictureBox1.ImageLocation = e.FullPath
    setLabelTxt("Monitoring: " & e.FullPath, Label2)
  End Sub
  Public Shared Sub setLabelTxt(ByVal text As String, ByVal lbl As Label)
    If lbl.InvokeRequired Then
      lbl.Invoke(New setLabelTxtInvoker(AddressOf setLabelTxt), text, lbl)
    Else
      lbl.Text = text
    End If
  End Sub
  Public Delegate Sub setLabelTxtInvoker(ByVal text As String, ByVal lbl As Label)
End Class

Chúc các bạn thành công.

Cách sử dụng File System Watcher trong thư viện System.IO

Cách sử dụng File System Watcher trong thư viện System.IO Đăng ngày 22-09-2016  Vậy bài viết này mình viết có ý nghĩa là gì: Ví dụ: bạn có một folder trong F:Demos, bây giờ nếu mình thêm một file mới, xóa, sửa hay thay đổi tên thì làm thế nào để cho ứng dụng windows mình biết được bắt sự kiện đó, thì trong bộ thư viện System.IO của microsoft đã cung cấp sẵn đối tượng FileSystemWatcher cho chúng ta sử dụng để bắt những sự kiện đó. 5/10 738

Thảo luận:

Để bình luận bạn phải đăng nhập thành viên.

File tương tự

Files cùng mục

 

File tải nhiều nhất

Megacode.vn - Thư viện mã nguồn chia sẻ, tải file cho cộng đồng
Copyright © 2013-2016. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Địa chỉ: Số 38 Hàng Bè, Hàng Bạc, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Văn phòng giao dịch: Phòng 28, Tầng 6, HH1A Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội
Email: info@vinagon.com | Website: www.vinagon.com | Điện thoại: (+844) 6. 32.979.36;
logo megacode

Megacode đã đăng ký với Bộ Công Thương
Thư viện mã nguồn mở lớn nhất Việt Nam.Hỗ trợ khách hàng trên Megacode
Hỗ trợ kỹ thuật cho thành viên:
Tổng đài: (+84) 246. 32.979.36
Số di động (Hotline): 0969.091.265
Thời gian làm việc:
Sáng: 8h-12h; Chiều: 13h30-17h30
(Nghỉ chiều T7, CN và các ngày lễ, tết)
Chat với Megacode
https://www.facebook.com/megacodevn