quang cao hosting

Cách lập trình nhiều con LED 7 đoạn (loại đơn)

Xem: 1639    Tải: 0   Thảo luận: 0   Mục: Hệ thống nhúng   Lĩnh vực: none

9 điểm   ( 2 đánh giá ) File đã được kiểm thử

Nội dung chính, cần nắm

Điều khiển một con LED 7 đoạn loại đơn, loại kép hay loại tứ với Arduino là điều cực kỳ đơn giản. 

Được rồi, đi thẳng vào vấn đề chính ngày hôm nay nào, chúng ta sẽ tìm hiểu cách điều khiển 1 đèn LED 7 đoạn qua 1 chú HC595 được điều khiển bởi Arduino. Sau đó sẽ là 2 chú HC 595, và cứ như thế bạn sẽ làm được nhiều LED 7 đoạn hơn.

Phần cứng

 

Giới thiệu led 7 đoạn

Bạn có thể hiểu một cách vô cùng đơn giản về LED 7 đoạn như sau:

LED 7 đoạn có 2 loại:

 • Chung cực dương: Mỗi đèn LED có 2 chân (1 dương 1 âm). Ở loại LED 7 đoạn này tất cả cực dương sẽ được nối chung cực dương. Để làm các đèn LED trong LED 7 đoạn sáng thì bạn chỉ cần cấp cực âm vào các chân của đèn. Với loại LED 7 đoạn này bạn chỉ cần 1 điện trở là đủ.
 • Chung cực âm: Tương tự nhưng ngược lại và bạn cần đến 8 điện trở cho các chân dương của LED.

Nguyên lý căn bản của LED 7 đoạn đó là cấp nguồn là nó sáng. Để nó sáng theo ý mình thì bạn cần phải nói ngôn ngữ Arduino cho mạch Arduino Uno hiểu, từ đó Arduino Uno sẽ điều khiển IC HC 595 (chỉ tốn 3 chân điều khiển), từ đó IC HC595 sẽ cấp nguồn cho các chân LED 7 đoạn theo yêu cầu của mình!

Lắp mạch

Vì tớ đã yêu cầu bạn xem về bài viết shiftOut trước khi đọc phần bài này nên trong phạm vi bài viết tớ sẽ không nhắc lại về shiftOut. 

Đầu tiên, bạn cần lắp mạch như thế này để bật IC HC595 lên.

Sau đó lắp thêm như thế này để ta có thể shiftOut từ Arduino vào IC HC595

Sau đó bạn lắp tiếp như thế này hoặc tham khảo bảng chỉ dẫn lắp mạch ở dưới

LED 7 đoạn HC 595
1 (e) Q4 (4)
2 (d) Q3 (3)
4 (c) Q2 (2)
5 (dp) Q7 (7)
6 (b) Q1 (1)
7 (a) Q0 (15)
9 (f) Q5 (5)
10 (g) Q6 (6)

Bạn có thể tham khảo file ảnh từ Proteus sau.

Lập trình

/*
shiftOut ra 1 Module LED 7 đoạn đơn
*/
//chân ST_CP của 74HC595
int latchPin = 8;
//chân SH_CP của 74HC595
int clockPin = 12;
//Chân DS của 74HC595
int dataPin = 11;

// Ta sẽ xây dựng mảng hằng số với các giá trị cho trước
// Các bit được đánh số thứ tự (0-7) từ phải qua trái (tương ứng với A-F,DP)
// Vì ta dùng LED 7 đoạn chung cực dương nên với các bit 0
// thì các đoạn của LED 7 đoạn sẽ sáng
// với các bit 1 thì đoạn ấy sẽ tắt

//mảng có 10 số (từ 0-9) và 
const int Seg[10] = {
 0b11000000,//0 - các thanh từ a-f sáng
 0b11111001,//1 - chỉ có 2 thanh b,c sáng
 0b10100100,//2
 0b10110000,//3
 0b10011001,//4
 0b10010010,//5
 0b10000011,//6
 0b11111000,//7
 0b10000000,//8
 0b10010000,//9
};


void setup() {
 //Bạn BUỘC PHẢI pinMode các chân này là OUTPUT
 pinMode(latchPin, OUTPUT);
 pinMode(clockPin, OUTPUT);
 pinMode(dataPin, OUTPUT);
}

void loop() { 
 static int point = 0;
 
 //shiftout - start
 digitalWrite(latchPin, LOW);
 //Xuất bảng ký tự ra cho Module LED
 shiftOut(dataPin, clockPin, MSBFIRST, Seg[point]); 
 digitalWrite(latchPin, HIGH);
 //shiftout - end
 
 point = (point + 1) % 10; // Vòng tuần hoàn từ 0--9
 delay(500);//Đợi 0.5 s cho mỗi lần tăng số
}

Bạn có thể tải về file Proteus và file hex của ví dụ trên tại đây.

Tiếp theo sẽ là 2 Module LED 7 đoạn đơn và hơn thế nữa trong tương lai

Kể từ con IC HC595 thứ 2 trở đi, bạn sẽ lắp như thế này. Con thứ 2 thì mắc vào con thứ 1, con thứ 3 thì mắc vào con thứ 2,... Sau đó xem phần lập trình của tớ để xây dựng bảng số. Tớ có viết một hàm đơn giản để sau này bạn lắp bao nhiêu thì tùy ý hehe. Con sau sẽ lắp trước con liền kề nó nhé!

LED 7 đoạn HC 595 thứ 2
1 (e) Q4 (4)
2 (d) Q3 (3)
4 (c) Q2 (2)
5 (dp) Q7 (7)
6 (b) Q1 (1)
7 (a) Q0 (15)
9 (f) Q5 (5)
10 (g) Q6 (6)
HC 595 thứ 1 HC 595 thứ 2
11 11
12 12
9 14

Bạn có thể tham khảo cách lắp từ proteus


 
 1. /*
 2. shiftOut ra 1 Module LED 7 đoạn đơn
 3. */
 4. //chân ST_CP của 74HC595
 5. int latchPin = 8;
 6. //chân SH_CP của 74HC595
 7. int clockPin = 12;
 8. //Chân DS của 74HC595
 9. int dataPin = 11;
 10.  
 11. // Ta sẽ xây dựng mảng hằng số với các giá trị cho trước
 12. // Các bit được đánh số thứ tự (0-7) từ phải qua trái (tương ứng với A-F,DP)
 13. // Vì ta dùng LED 7 đoạn chung cực dương nên với các bit 0
 14. // thì các đoạn của LED 7 đoạn sẽ sáng
 15. // với các bit 1 thì đoạn ấy sẽ tắt
 16.  
 17. //mảng có 10 số (từ 0-9) và
 18. const byte Seg[10] = {
 19. ​0b11000000,//0 - các thanh từ a-f sán
 20. ​0b11111001,//1 - chỉ có 2 thanh b,c sán
 21. ​0b10100100,//
 22. ​0b10110000,//
 23. ​0b10011001,//
 24. ​0b10010010,//
 25. ​0b10000010,//
 26. ​0b11111000,//
 27. ​0b10000000,//
 28. ​0b10010000,//
 29. };
 30.  
 31.  
 32. void setup() {
 33. ​//Bạn BUỘC PHẢI pinMode các chân này là OUTPU
 34. ​pinMode(latchPin, OUTPUT)
 35. ​pinMode(clockPin, OUTPUT)
 36. ​pinMode(dataPin, OUTPUT)
 37. }
 38.  
 39. void HienThiLED7doan(unsigned long Giatri, byte SoLed = 2) {
 40.  
 41. ​byte *array= new byte[SoLed]
 42. ​for (byte i = 0; i < SoLed; i++)
 43. ​//Lấy các chữ số từ phải quá trá
 44. ​array[i] = (byte)(Giatri % 10UL)
 45. ​Giatri = (unsigned long)(Giatri /10UL)
 46. ​digitalWrite(latchPin, LOW)
 47. ​for (int i = SoLed - 1; i >= 0; i--
 48. ​shiftOut(dataPin, clockPin, MSBFIRST, Seg[array[i]]);
 49.  
 50. ​digitalWrite(latchPin, HIGH)
 51. ​free(array)
 52. }
 53.  
 54.  
 55. void loop() {
 56. ​static unsigned long point = 0
 57.  
 58. ​HienThiLED7doan(point, 2)
 59.  
 60. ​point = (point + 1) % 100UL; // Vòng tuần hoàn từ 0--9
 61. ​delay(500);//Đợi 0.5 s cho mỗi lần tăng s
 62. }

Bạn hãy tải về file proteus và file hex của ví dụ này tại đây.

Lời kết

Càng nghiên cứu Arduino nhiều bạn sẽ cảm thấy nó cực kỳ hay (giống như tôi bây giờ). Càng nghiên cứu rành rọt những thứ cơ bản bạn sẽ dễ dàng được nhiều thứ phức tạp. Ở bài viết này, những điều đơn giản là nguyên lý led 7 đoạn rồi shiftout. Tớ tập hợp lại shiftout + nhiều led 7 đoạn. Hehe, sau này sẽ còn nhiều thứ kết hợp lại lắm. Chỉ cần bạn chịu khó nghiên cứu và sáng tạo thôi!

Cách lập trình nhiều con LED 7 đoạn (loại đơn)

Cách lập trình nhiều con LED 7 đoạn (loại đơn) Đăng ngày 10-03-2020  Điều khiển một con LED 7 đoạn loại đơn, loại kép hay loại tứ với Arduino là điều cực kỳ đơn giản. 4.5/10 1639

Thảo luận:

Để bình luận bạn phải đăng nhập thành viên.

File tương tự

Files cùng mục

 
File gợi ý cho bạn
File tải nhiều nhất
Megacode.vn - Thư viện mã nguồn chia sẻ, tải file cho cộng đồng
Copyright © 2013-2021. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Email: info@vinagon.com
Hotline: 086.924.3838