quang cao hosting

Bộ tài liệu học thực hành C# gồm 8 - Winform

Xem: 3313    Tải: 91   Thảo luận: 0   Mục: Visual studio & .NET   Lĩnh vực: Khác

9 điểm   ( 11 đánh giá ) File đã được kiểm thử
Miễn Phí [megacode]bo-tai-lieu-hoc-thuc-hanh-c-gom-8.rar (3.07 MB)
Tải miễn phí

Bạn cần phải Đăng nhập để tải file [megacode]bo-tai-lieu-hoc-thuc-hanh-c-gom-8.rar
Nếu bạn chưa có tài khoản thì Đăng ký miễn phí tại đây

Báo lỗi download   Báo vi phạm bản quyền

Giúp sinh viên làm quen với ngôn ngữ C#: qua việc viết các ứng dụng console đơn giản, xây dựng các lớp, tạo đối tượng, truy xuất các phương thức, các câu lệnh… Làm quen với môi trường phát triển tích hợp VS .NET 2005: các công cụ hỗ trợ soạn thảo mã nguồn, các công cụ biên dịch, debug…

Tạo lớp Student có các dữ liệu và phương thức sau:

  • SID (mã số sinh viên)
  • Tên sinh viên
  • Khoa
  • Điểm TB
  • Thêm các property cho các dữ liệu thành viên trên
  • Viết các phương thức hiển thị thông tin của sinh viên.

Tạo lớp Tester, trong lớp này chỉ chứa duy nhất hàm Main(). Hàm cho phép người dùng nhập vào số n là số sinh viên, sau đó lần lượt tạo các đối tượng sinh viên và add vào danh sách sinh viên theo những thông tin do user nhập vào (dùng vòng lặp for). Cuối cùng xuất ra danh sách chi tiết thông tin sinh viên.

Bộ tài liệu học thực hành C# gồm 8 - Winform

Bộ tài liệu học thực hành C# gồm 8 - Winform Đăng ngày 24-04-2014  Giúp sinh viên làm quen với ngôn ngữ C#: qua việc viết các ứng dụng console đơn giản, xây dựng các lớp, tạo đối tượng, truy xuất các phương thức, các câu lệnh… Làm quen với môi trường phát triển tích hợp VS .NET 2005: các công cụ hỗ trợ soạn thảo mã nguồn, các công cụ biên dịch, debug… 0.81818181818182/10 3313

Thảo luận:

Để bình luận bạn phải đăng nhập thành viên.

File tương tự

Files cùng mục

 
File gợi ý cho bạn
File tải nhiều nhất
Megacode.vn - Thư viện mã nguồn chia sẻ, tải file cho cộng đồng
Copyright © 2013-2021. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Email: info@vinagon.com
Hotline: 086.924.3838