Bạn có thể đàm phán bất cứ điều gì

Mục lục

Phần 1: ĐÚNG VẬY, BẠN CÓ THỂ

1. Đàm phán là gì ?

2. Hầu như mọi thứ đều có thể đàm phán

3. Thử bước trên mặt nước

Phần 2: BA BIẾN SỐ QUYẾT ĐỊNH

4. Quyền lực

5. Thời gian

6. Thông tin

Phần 3: CÁC KIỂU ĐÀM PHÁN

7. Thắng bằng mọi giá: kiểu Xô viết

8. Đàm phán đôi bên cùng có lợi

9. Tìm hiểu sâu về kỹ thuật Win-Win

Phần 4: ĐÀM PHÁN MỌI THỨ, MỌI NƠI

10. Đàm phán qua điện thoại và những bản ghi nhớ thỏa thuận

11. Tiến lên

12. Nhân danh chính mình

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *