quang cao hosting

Ẩn hiện các View trong Android

Xem: 24292    Tải: 0   Thảo luận: 0   Mục: Android   Lĩnh vực: Khác

9 điểm   ( 118 đánh giá ) File đã được kiểm thử

Trong lập trình Android, Bạn có thể làm cho các View (Layout, Button, TextView …) ẩn đi hay hiện chúng lên một cách dễ dàng.

Bạn cần sử dụng phương thức view.setVisibility(int)  để có thể đặt việc 1 View ẩn hay Show chúng lên :

1. Ẩn 1 View sử dụng View.GONE

Button button = findViewById(R.id.button);
btnSend.setVisibility(View.GONE);

Thuộc tính View.GONE sẽ giúp bạn ẩn 1 view đi hoàn toàn, nó sẽ biến mất và các view khác sẽ chiếm lấy vị trí của nó.

2. Ẩn 1 View sử dụng View.VISIBLE

Button button = findViewById(R.id.button);
btnSend.setVisibility(View.INVISIBLE);

Thuốc tính View.INVISIBLE giúp bạn chỉ ẩn View đó đi và không cho nó hiện lên nhưng nó vẫn giữ vị trí trong toàn bộ Giao diện đó, Không View nào có thể chiếm lấy vị trí mà nó đang đứng.

3. Hiện 1 View

Button button = findViewById(R.id.button);
btnSend.setVisibility(View.VISIBLE);

View.VISIBLE  sẽ hiện View mà bị ẩn lên trên giao diện màn hình.

Ẩn hiện các View trong Android

Ẩn hiện các View trong Android Đăng ngày 11-02-2014  Trong lập trình Android, Bạn có thể làm cho các View (Layout, Button, TextView …) ẩn đi hay hiện chúng lên một cách dễ dàng. Bạn cần sử dụng phương thức view.setVisibility(int) để có thể đặt việc 1 View ẩn hay Show chúng lên : 0.076271186440678/10 24292

Thảo luận:

Để bình luận bạn phải đăng nhập thành viên.

File tương tự

Files cùng mục

 
File gợi ý cho bạn
File tải nhiều nhất
Megacode.vn - Thư viện mã nguồn chia sẻ, tải file cho cộng đồng
Copyright © 2013-2021. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Email: info@vinagon.com
Hotline: 086.924.3838