quang cao hosting

Alert Dialog trong Android – Tùy biến Button trên Alert Dialog

Xem: 3792    Tải: 0   Thảo luận: 0   Mục: Android   Lĩnh vực: Khác

0 điểm   ( 11 đánh giá ) File đã được kiểm thử

Như ở bài trước thì tồi có hướng dẫn qua về các sử dụng Alert Dialog trong Android. ở bài này, tôi xin được tùy chỉnh nó sao cho linh hoạt hơn một chút, đó là có thể có 1 nút button, hay nhiều hơn thế.

Ok, Bây giờ chúng sẽ tiến hành từng trường hợp  một.

1. Alert Dialog với 1 nút Button

Để set title cho Alert Dialog ta dùng phương thức : setTitle()

Để thiết lập mục message (Nội dung thông báo) cho Alert Dialog ta dùng : setMessage()

Và để thiết lập biểu tượng cho hộp thoại Alert Dialog ta dùng : setIcon()

Và đây là Code :

AlertDialog alertDialog = new AlertDialog.Builder(
 AlertDialogActivity.this).create();
 alertDialog.setTitle("Alert Dialog Demo");
 alertDialog.setMessage("Chào mừng bạn đến với Bog GOCLAPTRINH.COM");
 alertDialog.setIcon(R.drawable.tick);
 alertDialog.setButton("OK",
 new DialogInterface.OnClickListener() {
 
public void onClick(DialogInterface dialog,
 int which) {
 Toast.makeText(getApplicationContext(),
 "You clicked on OK", Toast.LENGTH_SHORT)
 .show();
 }
 });
 alertDialog.show();

2. Alert Dialog với 2 nút Button

Để thiết lập cho 1 Alert Dialog có 2 nút Button thì ta sử dụng 2 phương thức sau :

setPositiveButton () được sử dụng để tạo ra một nút mang ý nghĩa “đồng ý” (YES) trong hộp thông báo.

setNegativeButton () được sử dụng để tạo ra một nút mang ý nghĩa “không đồng ý” (NO) trong hộp thông báo.

Code:

AlertDialog.Builder alertDialog = new AlertDialog.Builder(AlertDialogActivity.this);
 alertDialog.setTitle("Xác nhận ...");
 alertDialog.setMessage("Bạn có thực sự muốn xóa?");
 alertDialog.setIcon(R.drawable.delete);
 alertDialog.setPositiveButton("YES",
 new DialogInterface.OnClickListener() {
 public void onClick(DialogInterface dialog,int which) {
 Toast.makeText(getApplicationContext(), "Bạn đã chọn YES", Toast.LENGTH_SHORT).show();
 }
 });
 alertDialog.setNegativeButton("NO",
 new DialogInterface.OnClickListener() {
 public void onClick(DialogInterface dialog, int which) {
 Toast.makeText(getApplicationContext(), "Bạn đã chọn NO", Toast.LENGTH_SHORT).show();
 dialog.cancel();
 }
 });
 alertDialog.show();

alog.show();

3. Alert Dialog với 3 nút Button

Tương tự như ở trên với 2 button, bây giờ ta thêm 1 nút button thứ 3 mang ý nghĩa “Hủy bỏ” ( Cancel button ) thì ta sử dụng phương thức setNeutralButton() để thực hiện.

Code:

AlertDialog.Builder alertDialog = new AlertDialog.Builder(
 AlertDialogActivity.this);
 alertDialog.setTitle("Lưu file ...");
 alertDialog.setMessage("Bạn có thực sự muốn lưu file này không ?");
 alertDialog.setIcon(R.drawable.save);
 alertDialog.setPositiveButton("Có",
 new DialogInterface.OnClickListener() {
 
public void onClick(DialogInterface dialog,
 int which) {
 Toast.makeText(getApplicationContext(),
 "Bạn đã chọn YES",
 Toast.LENGTH_SHORT).show();
 }
 });
 alertDialog.setNeutralButton("Không",
 new DialogInterface.OnClickListener() {
 
public void onClick(DialogInterface dialog,
 int which) {
 Toast.makeText(getApplicationContext(),
 "Bạn đã chọn NO", Toast.LENGTH_SHORT)
 .show();
 }
 });
 alertDialog.setNegativeButton("Hủy",
 new DialogInterface.OnClickListener() {
 
public void onClick(DialogInterface dialog,
 int which) {
 Toast.makeText(getApplicationContext(),
 "You clicked on Cancel",
 Toast.LENGTH_SHORT).show();
 }
 });
 alertDialog.show();

Alert Dialog trong Android – Tùy biến Button trên Alert Dialog

Alert Dialog trong Android – Tùy biến Button trên Alert Dialog Đăng ngày 10-02-2014  Như ở bài trước thì tồi có hướng dẫn qua về các sử dụng Alert Dialog trong Android. ở bài này, tôi xin được tùy chỉnh nó sao cho linh hoạt hơn một chút, đó là có thể có 1 nút button, hay nhiều hơn thế. 5/10 3792

Thảo luận:

Để bình luận bạn phải đăng nhập thành viên.

File tương tự

Files cùng mục

 
File gợi ý cho bạn
File tải nhiều nhất
Megacode.vn - Thư viện mã nguồn chia sẻ, tải file cho cộng đồng
Copyright © 2013-2021. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Email: info@vinagon.com
Hotline: 086.924.3838