Ajax Upload and Resize an Image with PHP

Xem: 1441    Tải: 47   Thảo luận: 0   Mục: Php&mySql   Lĩnh vực: Khác

9 điểm   ( 6 đánh giá ) File đã được kiểm thử

1 MEGA [megacode]ajax-upload-and-resize-an-image.zip (72.13 KB)
Phí tải ~ 2,000 đ

Bạn cần phải Đăng nhập để tải file [megacode]ajax-upload-and-resize-an-image.zip
Nếu bạn chưa có tài khoản thì Đăng ký miễn phí tại đây

Báo lỗi download   Báo vi phạm bản quyền

Chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách upload ảnh lên server đồng thời sẽ resize lại kích thước của bức ảnh bằng PHP

Tổng đài hỗ trợ KT: (+844) 6. 32.979.36 - Hotline: 0969.091.265
Hỗ trợ KT từ: 8h-17h30 các ngày trong tuần trừ chiều T7, CN và các ngày lễ;
Hỗ trợ kỹ thuật (KT) và cam kết chất lượng:
1. Code đảm bảo chất lượng giống demo 100%
2. Hỗ trợ cài đặt code cho khách hàng
3. Hỗ trợ hướng dẫn sử dụng cho khách hàng
Mega download: 1 MEGA = 2.000đ

Chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách upload ảnh lên server đồng thời sẽ resize lại kích thước của bức ảnh bằng PHP

Demo ảnh

Cấu trúc

Bài viết này thao tác trên 3 thư mục là js, include, uploads và các file bao gồm

 • includes
  • – getExtension.php
  • – compressImage.php
 • js
  • – jquery.min.js
  • – jquery.form.js
 • uploads
 • index.php
 • ajaximageupload.php
 • db.php

Code

Database

Chúng ta khởi tạo một bảng cơ sở dữ liệu có các trường sau đây:

CREATE TABLE `users` (
`uid` int(11) AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
`username` varchar(255) UNIQUE KEY,
`password` varchar(100),
`email` varchar(255) UNIQUE KEY,
`profile_image` varchar(200)
)
File kết nối db.php
<?php
define('DB_SERVER', 'localhost');
define('DB_USERNAME', 'username');
define('DB_PASSWORD', 'password');
define('DB_DATABASE', 'database');
$db = mysqli_connect(DB_SERVER,DB_USERNAME,DB_PASSWORD,DB_DATABASE);
?>

index.php

Trong đó, file index.php sẽ có code sau

<?php
include('db.php');
session_start();
$session_id='1'; // User login session value
?>
<div id='preview'>
</div>
<form id="imageform" method="post" enctype="multipart/form-data" action='ajaximage.php'>
Upload image:
<div id='imageloadstatus' style='display:none'><img src="loader.gif" alt="Uploading...."/></div>
<div id='imageloadbutton'>
<input type="file" name="photoimg" id="photoimg" />
 
</div>
</form>
Chúng ta áp dụng đoạn code sau để làm ẩn hiện các button bằng việt áp dụng các id #imageloadstatus và #imageloadbutton
<script type="text/javascript" src="http://ajax.googleapis.com/
ajax/libs/jquery/1.9.1/jquery.min.js"></script>
<script type="text/javascript" src="jquery.form.js"></script>
<script type="text/javascript">
$(document).ready(function()
{
 
$('body').on('change','#photoimg', function()
{
var A=$("#imageloadstatus");
var B=$("#imageloadbutton");
 
$("#imageform").ajaxForm({target: '#preview',
beforeSubmit:function(){
A.show();
B.hide();
},
success:function(){
A.hide();
B.show();
},
error:function(){
A.hide();
B.show();
} }).submit();
});
 
});
</script>

Ajaximage.php

File này chứa các đoạn code ajax

<?php
include('db.php');
session_start();
$session_id='1'; // User session id
$path = "uploads/";
 
$valid_formats = array("jpg", "png", "gif", "bmp","jpeg","PNG","JPG","JPEG","GIF","BMP");
if(isset($_POST) and $_SERVER['REQUEST_METHOD'] == "POST")
{
include_once 'includes/getExtension.php';
$imagename = $_FILES['photoimg']['name'];
$size = $_FILES['photoimg']['size'];
if(strlen($imagename))
{
$ext = strtolower(getExtension($imagename));
if(in_array($ext,$valid_formats))
{
if($size<(1024*1024)) // Image size max 1 MB
{
$actual_image_name = time().$session_id.".".$ext;
$uploadedfile = $_FILES['photoimg']['tmp_name'];
 
//Re-sizing image.
include 'includes/compressImage.php';
$widthArray = array(200,100,50); //You can change dimension here.
foreach($widthArray as $newwidth)
{
$filename=compressImage($ext,$uploadedfile,$path,$actual_image_name,$newwidth);
echo "<img src='".$filename."' class='img'/>";
}
 
//Original Image
if(move_uploaded_file($uploadedfile, $path.$actual_image_name))
{
//Insert upload image files names into user_uploads table
mysqli_query($db,"UPDATE users SET profile_image='$actual_image_name' WHERE uid='$session_id';");
echo "<img src='uploads/".$actual_image_name."' class='preview'>";
}
else
echo "failed";
}
else
echo "Image file size max 1 MB";
}
else
echo "Invalid file format..";
}
else
echo "Please select image..!";
exit;
}
?>

CompressImage.php

File dùng để resize lại ảnh khi upload lên

<?php
function compressImage($ext,$uploadedfile,$path,$actual_image_name,$newwidth)
{
 
if($ext=="jpg" || $ext=="jpeg" )
{
$src = imagecreatefromjpeg($uploadedfile);
}
else if($ext=="png")
{
$src = imagecreatefrompng($uploadedfile);
}
else if($ext=="gif")
{
$src = imagecreatefromgif($uploadedfile);
}
else
{
$src = imagecreatefrombmp($uploadedfile);
}
 
list($width,$height)=getimagesize($uploadedfile);
$newheight=($height/$width)*$newwidth;
$tmp=imagecreatetruecolor($newwidth,$newheight);
imagecopyresampled($tmp,$src,0,0,0,0,$newwidth,$newheight,$width,$height);
$filename = $path.$newwidth.'_'.$actual_image_name; //PixelSize_TimeStamp.jpg
imagejpeg($tmp,$filename,100);
imagedestroy($tmp);
return $filename;
}
?>

Nội dung file getExtension.php

function getExtension($str)
{
$i = strrpos($str,".");
if (!$i)
{
return "";
}
$l = strlen($str) - $i;
$ext = substr($str,$i+1,$l);
return $ext;
}

Ajax Upload and Resize an Image with PHP

Ajax Upload and Resize an Image with PHP Đăng ngày 08-09-2014  Chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách upload ảnh lên server đồng thời sẽ resize lại kích thước của bức ảnh bằng PHP 1.5/10 1441

Thảo luận:

Để bình luận bạn phải đăng nhập thành viên.

File tương tự

Files cùng mục

 

File tải nhiều nhất

Megacode.vn - Thư viện mã nguồn chia sẻ, tải file cho cộng đồng
Copyright © 2013-2016. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Địa chỉ: Số 38 Hàng Bè, Hàng Bạc, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Văn phòng giao dịch: Phòng 28, Tầng 6, HH1A Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội
Email: info@vinagon.com | Website: www.vinagon.com | Điện thoại: (+844) 6. 32.979.36;
logo megacode

Megacode đã đăng ký với Bộ Công Thương
Thư viện mã nguồn mở lớn nhất Việt Nam.Hỗ trợ khách hàng trên Megacode
Hỗ trợ kỹ thuật cho thành viên:
Tổng đài: (+84) 246. 32.979.36
Số di động (Hotline): 0969.091.265
Thời gian làm việc:
Sáng: 8h-12h; Chiều: 13h30-17h30
(Nghỉ chiều T7, CN và các ngày lễ, tết)
Chat với Megacode
https://www.facebook.com/megacodevn